Ik wist het (122)

Oplossing-illegalen

Bron foto: occupy den haag – jan kees helms

Zelden heb ik een politicus zo door het ijs zien zakken als nu het geval is met het PvdA-kamerlid Sander Terphuis. Stad en land heeft dit kamerlid afgelopen om voor elkaar te krijgen dat de fractie tegen het regeringsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen te stemmen. Als het kabinet daardoor zou vallen nam hij op de koop toe. PvdA-voorman Samsom verzette zich heftig tegen Terphuis. Hoewel het congres van de partij zich vrijwel unaniem achter Terphuis schaarde liet PvdA-voorman weten dat hij er niet aan dacht de motie uit te voeren. Dat gaf hij duidelijk te kennen. Hij had zijn woord gegeven en zou de afspraken met de VVD in het regeerakkoord nakomen. Terphuis en de zijnen waren woedend en staken dat niet onder stoelen of banken. Samsom zag in dat hij het congres geschoffeerd had en zei in de extra ledenraad zijn standpunt te zullen toelichten.

Dat toelichten van zijn standpunt heeft hij in de media al gedaan. Het kwam er kort op neer dat de VVD volgens hem aan regeringpartner PvdA zware eisen zou stellen als de motie van Terphuis werd uitgevoerd. De asielzoekers zouden dan nog slechter af zijn. Dat de VVD inmiddels te kennen had gegeven dat het punt, waarover binnen de PvdA een oorlog werd uitgevochten, bespreekbaar was, werd door Samsom voor het gemak maar genegeerd.

Op de buis bleef Terphuis de sterke man uithangen die niet zou buigen voor het standpunt van Samsom. Het strafbaar stellen van illegaliteit was volgens hem een democratie onwaardig. Als voormalig asielzoeker had hij aan den lijve ondervonden wat het was om in een ver land asiel te moeten vragen.

Wat schetste vrijdagavond mijn verbazing. In het actualiteitenprogramma 'Paul en Witteman' zat een haspelende Sander Terphuis omstandig uit te leggen dat hij vasthield aan de motie maar dat zijn partij niet hoefde te proberen de strafbaarstelling van de illegaliteit van tafel te krijgen. Er moest dan wel worden gestreefd naar het menselijker maken van het asielbeleid. Ik had de indruk dat het stotterende kamerlid zelf niet meer begreep wat hij zei. Gelet op de reacties van de presentatoren was ik niet de enige die met de beste wil van de wereld niet begreep wat Terphuis nu wilde. Een motie, waarvoor hij met hard en ziel had gevochten en die was aangenomen, bleef staan. Het was plotseling niet meer nodig deze uit te voeren. Samsom kon zijn gang gaan en de coalitie is gered.

Waarom nu plotseling die slappe knieën. Eerst brullen als een leeuw en de held uithangen en nu plotseling zacht keffend in een hoekje van de kamer uithuilen. Van Terphuis moeten asielzoekers in Nederland het echt niet hebben. Hij heeft ze een koekje voorgehouden en vervolgens zelf opgegeten.


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free