Oplossing zoekplaatje: Christelijke Nationale School IJzerlo.

Foto's: Leo v/d Linde
Oplossing zoekplaatje: Christelijke Nationale School IJzerlo.
Dit keer een zoekplaatje uit één van de buurtschappen van Aalten. Een school, inmiddels vervangen door nieuwbouw. We zien hier de Christelijke Nationale School in IJzerlo. Ook nu kwamen weer allerlei reacties binnen. Deze school is in 1904 opgericht. Tot eerste hoofd werd benoemd de heer S. Schipper. Hij was hoofd der school van 1904 - 1906. Vervolgens de heer E. de Vries, 1906 - 1936. Hij heeft een groot stempel gezet op het onderwijs in deze buurtschap. De verhalen over hem leven nog steeds voort. Meester de Vries noemde zichzelf altijd 'meester'. Het woordje 'ik' gebruikte hij weinig. Hij had een speciaal taalgebruik: "Meester ziet een kind dat aanstonds moet blijven. Aanstonds is het voor dit kind te laat. Zo'n kind kan meester niet liefhebben". Henk Koskamp vertelt: "De Christelijke Nationale School in IJzerlo zien we hier afgebeeld op een foto uit 1955. De school is in de oorlog zwaar beschadigd door een verdwaalde vliegtuigbom. Na de oorlog is de school weer opgelapt. In verband met de schaarste zijn er toen verschillende stenen voor gebruikt en om die reden is het schoolgebouw wit geschilderd. De school is in 1947 heropend. Pas in 1978 is er de nieuwe Basisschool 't Warmelinck gebouwd". 
*

« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free