Mestincident aan Hoeninkdijk in Aalten

AALTEN - Aan de Hoeninkdijk 8 in Aalten is een mestsilo omgevallen. Er is zo'n 3.000 kub mest uitgestroomd. Waarschijnlijk heeft het incident tijdens de storm plaatsgevonden. Onder verantwoordelijkheid van de eigenaar is na de ontdekking, direct gestart met opruimwerkzaamheden.De eigenaar van de betreffende mestsilo is verantwoordelijk voor het opruimen van de uitgelopen mest en de kosten daarvan.. De Omgevings Dienst Achterhoe houdt in opdracht van de provincie Gelderland die het bevoegd gezag is toezicht op het terrein.De opruimwerkzaamheden zijn nog in volle gang en gaan ook het weekend verder. Inmiddels zijn de wegen in de directe omgeving van de woning schoon gemaakt. De sloten en silo worden leeggepompt en de mest wordt uitgereden op het land van de eigenaar (vanaf 16 februari toegestaan).Het gebied en de toegangsweg zijn afgezet. Belangstellenden worden op afstand gehouden.Geen slachtoffers onder mensen of dierenDe mestsilo is tegen een stal gevallen. De dieren in deze stal zijn inmiddels verplaatst naar een andere stal. Alle dieren zijn veilig. De precieze oorzaak van het incident is nog niet bekend.Geen gezondheidsrisico's geconstateerdDe brandweer heeft ter plaatse luchtmonsters genomen (ammoniakmeting). De gemeten hoeveelheid stof gaf aan dat er geen risico is.WatergangenHet Waterschap is verantwoordelijk voor het watersysteem. Zij zijn, ook komend weekend, aanwezig en monitoren actief op het effect van de mest op watergangen. Het Waterschap geeft regelmatig updates van de bevindingen op www.wrij.nl.IncidentsamenwerkingProvincie, gemeente, Waterschap én Oda hebben nauw contact met elkaar over de calamiteit.. Burgemeester Gerritsen en wethouder Wiltink hebben een bezoek gebracht aan de betrokken eigenaar.. Deze heeft hen verzekerd dat ze alles op alles zetten om zo snel mogelijk de vervuiling op te (laten) ruimen.


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free