Woonboerderijtje van Lurvink niet langer meer gemeentelijk monument, sloop mag beginnen.

Foto's: Raymond Roelofsen Auteur: Leo v/d Linde
Woonboerderijtje van Lurvink niet langer meer gemeentelijk monument, sloop mag beginnen.

Aalten - Wethouder Ted Kok liet in het collegevoorstel op donderdagmorgen 23 januari weten dat het gemeentelijk monument Hogestraat 69 II Aalten (woonboerderijtje van Lurvink) niet langer meer de status heeft van gemeentelijk monument. Dit betekent dat het vervallen boerderijtje gesloopt mag worden. De aanwijzing tot intrekking van het boerderijtje als gemeentelijk monument is omdat het gebouw in een zeer slechte staat verkeert. Bovendien is er geen zicht op restauratie van het pand. Door het van de lijst af te voeren wordt de leefbaarheid in de buurt vergroot.


Het besluit van het college van B & W wordt ondersteund door het Monumenten Advies Bureau, dat in haar advies concludeert dat het pand door de deplorabele staat waarin het verkeert niet meer voldoet aan de basisnorm voor bescherming, als destijds vastgesteld is door de Bond Heemschut. Op 6 december 2013 heeft het college al een brief ontvangen van de buurt. Hierin gaf de buurt te kennen zich zorgen te maken over het instortings- en brandgevaar, die de huidige staat van het pand met zich meebrengt. De situatie is de buurt een doorn in het oog. De buurt wil dat het pand spoedig gesloopt gaat worden. Het Monumenten Advies Bureau schrijft in het advies van 10 januari 2014 het volgende: "Om voor bescherming als monument in aanmerking te komen moet het object in een dusdanige staat verkeren dat eventueel noodzakelijk herstel mogelijk is zonder op grootschalige wijze te moeten slopen en herbouwen. Handhaving van de monumentale status in het geval van Hogestraat 69 II  is helaas weinig zinvol, omdat er simpelweg te weinig zinvol is dat behouden kan blijven en de status als monument kan rechtvaardigen". Na de sloop van het woonboerderijtje mogen in het achtergelegen karakteristieke pakhuis aan 't Dal minder woningen gerealiseerd worden dan aanvankelijk de bedoeling was.

"Nu de monumentale status van het pand wordt gehaald, is het terugbrengen van het aantal woningen in het pakhuis van 2 naar 1 een logische stap. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hierin worden de volgende uitgangspunten vastgelegd: in het pakhuis is nog slechts 1 woning toegestaan, -de maximale oppervlakte voor een aan-huis-gebonden-beroep of bedrijf wordt verruimd tot 75 vierkante meter. Binnen de woonbestemming krijgt het perceelsgedeelte tot halverwege het pakhuis een nadere bouwaanduiding: hier slechts bijbehorende bouwwerken welke tot een maximale hoogte van 3 meter zijn toegestaan, dit in verband met behoud van het zicht vanaf de Beeklaan/'t Dal op het pakhuis. Bij de herverkaveling wordt rekening gehouden met voldoende afstand tussen bouwkavel Hogestraat en kavel pakhuis (minimaal 3 meter afstand van het pakhuis)". De eigenaren hebben aangegeven zo spoedig mogelijk te willen gaan slopen.

Foto's

IMGP2070.jpg
IMGP2071.jpg
IMGP2072.jpg
IMGP2073.jpg
IMGP2074.jpg
IMGP2075.jpg
IMGP2076.jpg
IMGP2077.jpg
IMGP2078.jpg
IMGP2079.jpg
IMGP2080.jpg
IMGP2081.jpg
IMGP2082.jpg
IMGP2083.jpg
IMGP2084.jpg
IMGP2085.jpg
IMGP2086.jpg

« Terug naar het artikel
Advertenties
Gemeente Aalten
Heijerman optiek Aalten
VVD Aalten
CDA
Advertenties
Hatebo
Bredevoort Schittert
Bleeker houtbouw