Ik wist het (118)

3356787951

Staatssecretaris Weekers is er in geslaagd de politiek te verlagen tot een ordinair kinderspelletje. Wel-is, Niet-is, Wel waar, niet waar, je liegt, jij liegt ook altijd enz. Hij blijft ontkennen eerder te hebben geweten van de fraude met zorg- en woontoeslagen waarbij Bulgaren betrokken zijn. Dat ambtenaren op zijn departement hebben laten weten dat hij al een jaar geleden wist van de fraude doet hij af als een emotionele reactie van de ambtenaren. Eigenlijk gaf hij te kennen dat de ambtenaren logen om de eigen huid te redden. Het heeft er meer van weg dat Weekers liegt om de eigen huid te redden.

Het is volgens Weegers onmogelijk alle circa vijfduizend fraude gevallen persoonlijk te bekijken. Natuurlijk is dat onmogelijk, maar hier gaat het niet om een paar tientjes. Er wordt al gesproken van vele miljoenen. In zaken waar het gaat over dermate grote bedragen mag toch van een staatssecretaris worden verwacht dat hij stappen zet om de misstanden te voorkomen en de fraudeurs te laten vervolgen. Dat zou hem beter staan dan te ontkennen dat hij van iets wist.

Weekers kreeg van de Tweede Kamer tot en met vrijdag de tijd te komen met een feitenrelaas. In deze brief moest hij precies aangeven wanneer wie en hoe op de hoogte was en wat er was gedaan. Dat 'tot en met vrijdag' heeft deze persoon, zijn functie als staatssecretaris onwaardige, wel heel letterlijk genomen. Tegen middernacht kregen de kamerleden eindelijk de brief in handen. Ook daarin geeft hij aan van niets te hebben geweten en zijn handen in onschuld te wassen. Hij gaat nog verder en beschuldigt minister Asscher van Sociale Zaken ervan wel eerder op de hoogte te zijn geweest. Blijkbaar had die zijn werk moeten doen.

Voorlopig heeft de staatssecretaris even de tijd om te genieten van zijn positie. Op 14 mei zal de brief voor het eerst worden besproken in de Kamer. Nu is al duidelijk dat een groot deel van de Tweede Kamer niet akkoord gaat met de inhoud van de brief. De man rest eigenlijk niets anders dan op zoek te gaan naar een functie waar niet wordt gekeken op een leugentje meer of minder.

Om in de toekomst onduidelijkheden te voorkomen of een bewindsman een stuk van de ambtenaren wel of niet heeft gehad zijn simpele maatregelen te bedenken. Burgers wordt aangeraden belangrijke stukken aangetekend te versturen. Een vergelijkbaar advies kan toch ook intern gaan gelden voor het contact tussen ambtenaren en staatssecretarissen en ministers. Vertrouwen op de blauwe ogen van een staatsman die zijn ambtenaren altijd uit de wind houdt is niet meer van deze tijd. Dit is de tijd van het van je afschuiven van verantwoordelijkheid en ten koste van alles voorkomen dat je gezichtverlies lijdt waardoor het aan de bak komen in de 'gewone' maatschappij moeilijker wordt.

door: Johan Winkelhorst


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free