Ik wist het (117)

images

Het wordt Nederlanders wel eens verweten dat zij bij alles eerst aan geld denken. 'Wat kost het,' zijn woorden die wij als eerste schijnen te leren en niet de woorden 'Mama' en 'Papa'. Soms denk ik wel eens dat mensen die dat denken gelijk hebben. Dat had ik vanmorgen bij het lezen van de krant ook weer eens.

Ik las dat op het platteland de ouders van kinderen een schooladvies veel minder vaak volgen. Vooral als het advies havo of vwo is wordt toch de voorkeur gegeven aan een vmbo-opleiding. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er zou op het platteland sprake zijn van een weinig ambitieuze mentaliteit van kinderen en hun ouders. Daar durf ik zo mijn vraagtekens bij te plaatsen. Ik denk dat kinderen en hun ouders op het platteland even ambitieus zijn als kinderen en hun ouders in de grote steden. Er moeten andere oorzaken zijn. Een ervan is dat vmbo-scholen vaak eenvoudiger te bereiken zijn. Voor bezoek aan de Havo- en vwo-scholen moeten grotere afstanden worden overbrugd. Nou en? Daar ligt toch een taak voor de ouders en de overheid. Die hebben toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de kinderen het onderwijs krijgen waarop ze recht hebben. Een stukje extra fietsen is echt niet dodelijk als de overheid maar zorgt voor goede fietspaden. Is het echt te ver moeten de scholieren in de gelegenheid worden gesteld de school te bereiken. Goed openbaar vervoer is dan noodzakelijk.

De onderzoekers constateren dat een verkeerde opleiding niet wenselijk is. Om de middelbare school te kunnen vervolgen met een goede en passende vervolgopleiding is een havo- of vwo-diploma nodig. Zonder een dergelijke opleiding is de universiteit of hoger onderwijs bijna onbereikbaar. Het sturen van scholieren naar een te lage opleiding is niet meer of minder dan diefstal. Scholieren worden kansen in de maatschappij ontnomen. Wat heeft een Cito-toets nog te betekenen als de uitkomsten worden genegeerd, evenals het advies van leerkrachten. Niets toch zeker.

Nu kom ik terug op waar ik dit stukje mee begon: de betekenis van geld in Nederland. Dat de kinderen niet krijgen waar zij recht op hebben is voor het CPB niet het grootste probleem. Nee, het grootste probleem is dat het negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Er gaat doordat kinderen een betere opleiding wordt onthouden economische productie verloren. Als de economie zo belangrijk is, is het een plicht van met name de overheid te zorgen dat de jongeren gepast onderwijs kunnen volgen. Meer havo- en vwo-scholen op het platteland, beter vervoer naar die scholen, betere voorlichting en zeker ook het uitoefenen van druk op ouders die hun kinderen afnemen waarop ze recht hebben. Dat levert toch geld op of zie ik dat niet goed.

door: Johan Winkelhorst


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free